Dnes je 19.09.2017, meniny má Konštantín.

Folklór a ľudové tradície

25.10.2008 - 25.10.2008

Žiar nad Hronom

POS Žiar nad Hronom

09:00

Cyklické vzdelávanie pre folklór Termín: Cyklické vzdelávanie sa uskutoční v počte 3 stretnutí v mesiacoch október - december s termínom: 25.10.2008, 8.11.2008 a 15.11.2008 Miesto realizácie: Metodické stretnutia budú prebiehať v POS Žiar nad Hronom, Duklianskych hrdinov 21 Cieľ vzdelávania: Cieľom vzdelávania je poskytnúť teoretické a praktické vedomosti z oblasti folklóru, ľudových zvykov a tradícií, ľudového odevu a práce v kolektíve. Súčasťou vzdelávania budú aj odborné metodické inštruktáže. Lektori: Vzdelávanie sa uskutoční vo forme 3 samostatných modulov vzdelávania, ktoré budú viesť fundovaní odborníci z oblasti folklóru. Témy metodických stretnutí: - Využitie ľudových zvykov a tradícií v programoch, ich zvláštnosti a špecifiká - Práca v dedinských folklórnych kolektívoch, výstavba programového celku - Nové inšpiračné zdroje pri príprave programov, zber informácií ,spracovanie pôvodného materiálu, piesňový materiál, scénická úprava - Ľudový odev - všeobecne - Problematika využívania ľudového odevu v práci, na vystúpeniach a pri tvorbe programov v ľudových kolektívoch Finančné zabezpečenie: Za školenie sa počíta s vyberaním poplatku 100,- Sk za jedného frekventanta a jedno stretnutie. Tieto prostriedky budú použité na honoráre pre lektorov a materiál, ktorý bude potrebné zabezpečovať ku vzdelávaniu. Cestovné a iné osobné náklady spojené so vzdelávaním si hradia účastníci z vlastných prostriedkov, prípadne je možné, aby vám tieto náklady hradila po dohode obec, škola, či iná vysielajúca organizácia. Prihlášky: Prihlášku je potrebné zaslať na adresu: BBSK- Pohronské osvetové stredisko, Duklianskych hrdinov 21 96501 Žiar nad Hronom najneskôr do 20. októbra 2008 písomne, e-mailom na adresu kmetkova@osvetaziar.sk, prípadne telefonicky 6783106, 0908/962514. Bližšie informácie: BBSK - POS Žiar nad Hronom Anica Kmeťková 0908/962514

 

 

Novinky

Mesačný plán september

Mesačný plán september
25.08.2017 10:20:25