Dnes je 22.08.2017, meniny má Tichomír.

DEŇ TANCA - regionálna súťažná prehliadka

12.03.2009 - 12.03.2009

Žarnovica

Kultúrny dom Žarnovica

10:30

BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom na základe plánu práce pripravuje regionálnu súťažnú prehliadku súborov, krúžkov, kolektívov a jednotlivcov moderného a módneho tanca. Uskutoční sa DŇA 12. MARCA 2009 v KULTÚRNOM DOME ŽARNOVICA Poslanie podujatia: - dokumentovať a evidovať úroveň tohto tanečného žánru v našom regióne - motivovať choreografov k tvorivej práci - umožniť konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov a autorov - metodicky pomôcť autorom a kolektívom formou rozborov vystúpení lektorským zborom - verejnou prezentáciou výsledkov práce prispieť ku všeobecnému zvýšeniu úrovne tanečného žánru Účasť na súťažnej prehliadke: - prehliadky sa môže zúčastniť každý jednotlivec a kolektív nefolklórneho tanca, ktorý pôsobí v regióne, t.j. v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. Tanečné kolektívy budú súťažiť v štýloch: disko, hip-hop, scénicky tanec, show tanec, break dance, country tance, národné tance (nefolklórne - napr. Írske) a pod. Samostatnou kategóriou budú mažoretky a vytlieskavačky. Podmienky účasti: - tanečné súbory a kolektívy použijú vlastné hudobné nahrávky na CD kazete. Nahrávka musí byť nahraná na začiatku kazety a na obale označený názov tanečného kolektívu a názov choreografie - do súťažnej prehliadky sa kolektív môže prihlásiť s 2 choreografiami, v prípade veľkého počtu prihlasených si organizátor vyhradzuje právo podmienky účasti len 1 choreografie - trvanie choreografie je podmienené časom od 3 do 4,5 minúty - prípadné technické požiadavky je potrebné včas nahlásiť organizátorovi pred súťažou - súťažná prehliadka bude rozdelená do 3 vekových kategórií: I.kategória - účastníci vo veku od 6 do 10 rokov II. kategória - účastníci vo veku od 10 do 15 rokov III. kategória - účastníci vo veku nad 15 rokov - kolektívy budú zaradené do súťažnej prehliadky na základe písomnej alebo e-mailovej prihlášky Hodnotenie: - nakoľko je súťažná prehliadka postupová, jednotlivé vystúpenia bude hodnotiť 3 členná komisia odborníkov, ktorú vymenuje riaditeľka POS Žiar nad Hronom - kritériom hodnotenia bude: - výber a spracovanie námetu vzhľadom na vek a schopnosti a možnosti interpreta - výber hudobnej predlohy, resp. práca s hudbou - technická a charakterová úroveň interpretácie (hudobno-pohybová pripravenosť, prirodzenosť prejavu a pod.) - výtvarné dotvorenie vystúpenia (kostýmy, scéna, rekvizity, svetelná réžia ) - celková umelecká hodnota a výchovný význam Ceny: Najlepšie tanečné choreografie budú ocenené vecnou cenou, ostatní súťažiaci obdržia účastnícke listy. Víťazné choreografie, spĺňajúce kriteria, budú navrhnuté na postup do krajskej súťažnej prehliadky. Organizátor a vyhlasovateľ podujatia si vyhradzuje právo udeliť aj individuálne ocenenie. Doprava, cestovné a strava: Dopravu na podujatie a stravu si tanečné kolektívy zabezpečia na vlastné náklady. Záväzné prihlášky: Vyplnené záväzné prihlášky je nutné zaslať najneskôr do 23. februára 2009 na adresu : Pohronské osvetové stredisko, Duklianskych hrdinov 21 965 01 Žiar nad Hronom, prípadne e-mailom na adresu kmetkova@osvetaziar.sk . Bližšie informácie na ' 6781306, 0905404274, 0908/962514 Program súťažnej prehliadky: 7.30 - 10.00 hod. - príchod, prezentácia súborov, priestorové a javiskové skúšky 10.30 hod. - súťažná prehliadka 13.30 hod. - vyhlásenie výsledkov, rozbor a hodnotiaci seminár vedúcich tanečných kolektívov s odborníkmi Súťažná prehliadka má postupový charakter. Krajská súťažná prehliadka sa uskutoční 13. mája 2009 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom, na ktorú Vás všetkých srdečne touto cestou pozývame. Tešíme sa na stretnutie a ostávame s pozdravom Mgr. Helena Žňavová Prihláška sa nachádza v sekcii: mesačník CULTURE

 

 

Novinky

JÚL/AUGUST

JÚL/AUGUST
06.07.2017 11:15:09